اشتغالزایی بانوان کارآفرین فناوری اطلاعات در راستای جهش تولید

بسم الله الرحمن الرحیمفیلم لایو مشاوره ایاشتغالزایی بانوان کارآفرین فناوری اطلاعات در راستای جهش تولیدبا حضور:سید ...

ادامه مطلب