Home / Tag Archives: Namespace

Tag Archives: Namespace

از مقایسه JSON و XML دست بردارید

JSON یا XML؟ کدامیک بهتر است؟ کدامیک سریع‌تر است؟ کدامیک را باید در پروژه استفاده کنم؟ بس کنید! JSON و XML قابل مقایسه نیستند. مثل این است که یک دوچرخه را با BMW مقایسه کنید. واقعا کدامیک بهتر است؟ در بعضی از شرایط یک دوچرخه خیلی بهتر عمل خواهد کرد. …

ادامه »

XML چیست؟

تاکنون مقالات فراوانی در باره XML نوشته شده است، اغلب مطالب عنوان شده صرفا” بر روی یک موضوع خاص تمرکز داشته و از زاویه ای کاملا” اختصاصی و در عین حال محدود به بررسی تکنولوژی XML پرداخته و بندرت به موارد اساسی و خانواده بزرگ استاندارهای XML اشاره شده است. …

ادامه »